Uşur vermek 

Uşur nedir

Sual: Uşur nedir, nelerden ve nasıl verilir?

CEVAP

Toprak mahsullerinin zekatına uşur denir. Fakir veya borçlu olanın da uşur vermesi gerekir.

Fakat ticaret malı ve hayvan zekâtı böyle değildir. Borçlar düşüldükten sonra kalanı, nisap miktarını
buluyorsa zekât verilir. İmam-ı a'zam hazretleri buyuruyor ki: (Mahsul topraktan alındığı zaman, az
olsun, çok olsun onda birini veya kıymeti kadar altın veya gümüşü Müslüman fakirlere vermek farzdır.)

İmameyn’e göre, uşur vermek için mahsulün bir yıl dayanıklı olması ve miktarının 1250 litreden [yaklaşık bir tondan] çok olması gerekir. Mesela yarım ton buğdayı çıkan fakir, İmameyn’in kavline göre uşur vermezse günaha girmez. Fakat zenginin yüz kg. buğdayı olsa onda birini vermesi gerekir.
Uşur veren fakir, başkalarının verdiği uşru alabilir. Fakat zenginin zekât alması haramdır.

Bir kimse tarlasının veya bahçesinin onda birini bir fakire verse, tarlasının veya bahçesinin kalan kısmının uşrunu yine her sene vermesi gerekir. Gülün uşru verilmez. Fakat ticaret niyetiyle yetiştirildiği zaman zekâtı verilir.
       Buğday ve arpanın uşrunu, arpadan vermek caizdir. Buğdayın uşrunu, başka yılın buğdayından veya undan da vermek caizdir. Zeytinin uşrunu ise zeytinyağı olarak vermek caizdir.

Mal sahibi ile kiracı eşit mahsul almışsa, uşru yarı yarıya verirler.

Ev bahçesine sebze yerine buğday ekilse, ev bahçesi olduğu için uşru verilmez. Ev bahçesi, ticaret niyetiyle yetiştirilirse uşru verilir. İhtiyaç için yetiştirilen sebzenin uşru olmaz.

 

Borçlu ve uşur

Sual: Fakir veya borçlu olanın da uşur vermesi lâzım mıdır?

CEVAP

Evet. Fakat ticâret malı ve hayvan zekâtı böyle değildir. Borçlar düşüldükten sonra kalanı, nisâb miktarını buluyorsa zekât verilir. (Hidâye)

 

Uşur veren fakir

Sual: Uşur veren fakir, başkalarının verdiği uşru alabilir mi?

CEVAP

Evet alabilir. Fakat zekât verenin, zekât alması harâm olur. (İmâd-ül- islâm)

 

Ben mesul müyüm?      

Sual: Akrabalarım, bahçemi ücretsiz ekip uşur vermiyorlar. Ben mesul müyüm?

CEVAP

Hayır.

 

Uşru verilmeyen maldan yemek

Sual: Babam üzümlerin uşrunu vermiyor. Bize verdiği pekmezden yememiz câiz midir?

CEVAP

Evet.

 

Uşru kilo ile tartarak vermek

Sual: Buğday, arpa ve hurmanın uşrunu kilo ile tartarak vermek câiz midir?

CEVAP

Evet câizdir.

 

Masrafa bakılmaz

Sual: Zeytine yaptığımız masraf, mahsûlden fazladır. Uşr vermek gerekir mi?

CEVAP

Toplanıyorsa vermek gerekir.

 

Sual: Çok masraf edip çok az mahsûl alanın, yine uşur vermesi gerekiyor mu?

CEVAP

Masraf ne kadar çok, mahsûl de ne kadar az olursa olsun, her mahsûlün uşrunu vermek farzdır.

 

Gül ve uşur

Sual: Gülün uşru verilir mi?

CEVAP

Ticâret niyetiyle olduğu zaman zekâtı verilir.

 

online casino

Arpadan uşur

Sual: Buğday ve arpanın uşrunu, arpadan vermek câiz midir?

CEVAP

Evet.

 

Buğdayın uşru

Sual: Buğdayın uşrunu, başka yılın buğdayından vermek câiz midir?

CEVAP

Evet. Undan da vermek câizdir.

 

Zeytinin uşru

Sual: Zeytinin uşrunu, zeytinyağı olarak vermek câiz midir?

CEVAP

Evet.

 

Mal sahibi ile kiracının uşru

Sual: Mal sâhibi ile kirâcı eşit mahsûl almışsa, uşru kim verir?

CEVAP

Yarı yarıya verirler.

 

Ev bahçesi

Sual: Ev bahçesine sebze yerine buğday ekilse, uşru verilir mi?

CEVAP

Ev bahçesi olduğu için verilmez.

 

Sual: Ev bahçesi, ticaret niyetiyle yetiştirilirse yine uşru verilmez mi?

CEVAP

Ticaret niyetiyle yetiştiriliyorsa, uşru verilir.

 

İhtiyaç için yetiştirilen sebzenin uşru

Sual: İhtiyâç için yetiştirilen sebzenin uşru olur mu?

CEVAP

Olmaz.

 

Ortaklıkta uşur

Sual: Ortak tarladan çıkan mahsûlün yarısının uşrunu veriyoruz. Diğer yarısını öteki ortak vermezse bize de günâh olur mu?

CEVAP

Ortağı da râzı edip tamamının uşrunu vermeli. Râzı olmazsa, yarısının uşru verilir.

 

geri    zekat    ileri