BİR BİLENE SORALIM :

DİLİ BOZMAK

Mehmet Ali DEMİRBAŞ

Her ilmin kendine mahsus kelime ve deyimleri vardır

Bazı fıkhi tabirler

Câiz ne demektir?

(Câiz değil) demek de;

Farz-ı ayn ve farz-ı kifâye

   İbadetlerin en kıymetlisi

   Duâ ederek cihad farz-ı ayndır

İlmi tabirlerin Türkçesi

Bazı kelimelerin açıklamaları

Ahlakı bozma gayretleri

Dini kelimeleri bozmak

Türk dilini bozuyorlar

Dilimize sahip çıkmak