BİR BİLENE SORALIM :

İLİM

Mehmet Ali DEMİRBAŞ

İlmin önemi

İlim bulunan yerde müslümanlık vardır

Âlimlere saygı

Eski Talebelerin Hali

Hocaya Köle Olmak

Rehbere ihtiyaç

Hikmet ve fıkıh

İlim öğrenirken

İlimden istifâde edebilmek için:

Lüzumsuz sualler

Cahilin Günahı

Ayıp olur diye sormamak

Âlim övünmez

Kötü âlimler

İlim silah gibidir

Ledün ilmi

Okuma alışkanlığı kazanmak

İlimle meşgul olmak cihaddan efdaldir

Cihadın önemi

Em-i marufun önemi